در حال بارگذاری...

کاخ گلستان – بخش دوم

ما در قسمت دهم و یازدهم داکوبایل رفتیم به کاخ گلستان که بسیار زیبا و بیادماندنی بود!!به تصویر کشیدن این همه زیبایی بسیار کار سختیه و پیشنهاد میکنیم حتما در اولین فرصت از این کا...

کاخ گلستان -بخش اول

ما در قسمت دهم داکوبایل رفتیم به کاخ گلستان که بسیار ۳۲و بیادماندنی بود!!به تصویر کشیدن این همه زیبایی بسیار کار سختیه و پیشنهاد میکنیم حتما در اولین فرصت از این کاخ زیبا دیدن ...