قلعه تاریخی مورچه خورت، دومین بنای خشتی جهان – مجموعه حمام ها