قلعه تاریخی مورچه خورت، دومین بنای خشتی جهان – بخش سوم